Let op: Deze website is gerestaureerd met behulp van gearchiveerde inhoud. Dit is niet de officiële website. De website eist geen rechten op deze inhoud.

Trainers

  • Healthcare Innovation Portal online !

    Sinds begin april is er een nieuwe online dienst die zorginnovatoren helpt om hun innovaties tot een succes te maken: de Healthcare Innovation Portal. Aan de hand van intelligente software en een HIP consultant wordt […] Lees Meer

Ine van Hest

Ine van Hest is directeur van het innovatiefonds Zorgverzekeraars. Zij heeft een gezondheidsrechtelijke achtergrond en heeft zich sinds haar afstuderen bezig gehouden met ziektekostenverzekeringen. Zij is sinds 1999 betrokken bij het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Het Fonds wil innovaties stimuleren die voor patiënten direct merkbaar tot betere zorg leiden.

Jaap Doets

Jaap Doets is arts en heeft na vijf jaar directe patiëntenzorg (o.a als SEH-arts) een breder ervaring opgedaan in diverse functies in de gezondheidszorg. Zo is hij o.a werkzaam geweest bij het College voor ziekenhuisvoorzieningen, de KNMG en Nefarma. De laatste 10 jaar is hij werkzaam als consultant voornamelijk in de medisch specialistische sector en is betrokken geweest bij vele samenwerking- en fusietrajecten. Sinds 11 jaar is hij als docent verbonden aan de Academie voor medisch specialisten (voorheen de Stichting Managementscholing Medisch Specialisten) waar hij cursussen geeft rondom de thema’s ondernemerschap, samenwerking en financiering in de gezondheidszorg. Jaap Doets is werkzaam bij VvAA consultants in de gezondheidszorg.

Harry Nienhuis

Harry Nienhuis studeerde fysiotherapie en, parttime werkend als fysiotherpeut, geneeskunde in Groningen. Vanaf 1985 was hij werkzaam als geregistreerd sociaal geneeskundige. In 1998 werd de “behandeltafel” geruild voor een bureau bij zorgverzekeraar RZG (fusiepartner in huidige Menzis) waar hij in diverse functies werkzaam was. Op dit moment is hij adviseur strategie &beleid voor de Raad van Bestuur. In deze functie houdt hij zich o.a bezig met ontwikkelingen in de gezondheidszorg, in het bijzonder eHealth, en de rol van de zorgverzekeraar in het maatschappelijk middenveld.

Hans Hopmans

Hans Hopmans (1960) heeft de laatste 20 jaar diverse functies bekleed op het snijvlak van B2B inkoop, verkoop en innovatie. Hij was inkoopmanager bij ING Group, mede-oprichter van inkoopadviesbureau Compendium en enkele jaren CPO bij Achmea Holding. Sinds 2004 werkt hij bij de divisie Achmea Zorg op het snijvlak van inkoopontwikkeling en zorginnovatie. Hij is een van de oprichters van het eHealthNU platform. Daarnaast is hij kerndocent bij Erasmus/ISAM en is hij de ontwikkelaar van het concept Trusted Value Management.

Bas Leerink

Bas Leerink is lid van de Raad van Bestuur van Menzis.Hij is sinds 1 augustus 2004 werkzaam bij Menzis als verantwoordelijke voor de zorginkoop voor de 2 miljoen verzekerden van Menzis alsmede voor de uitvoering van de AWBZ voor de 2,1 miljoen inwoners van de zorgkantoorregio’s Groningen, Twente en Arnhem. Vanaf 1 juli 2006 was Bas werkzaam als directeur Zorgmanagement (Zorginkoop en declaratieverwerking) en lid van het 6-koppige directieteam van Menzis. Op 1 september 2008 trad hij toe tot de Raad van Bestuur Menzis, o.a verantwoordelijk voor zorgmanagement. Bas Leerink is zijn carrière begonnen als klinisch chemicus in Utrecht, Curaçao en Amsterdam. Aansluitend heeft hij ruim zeven jaar als management consultant gewerkt bij McKinsey&Company. Hij heeft daarin brede ervaring opgedaan in de gezondheidszorg in binnen- en buitenland.

Remco Hoogendijk

Remco Hoogendijk (1970) is bedrijfseconoom en middels tal van projecten betrokken bij zorginnovaties. Remco is clustermanager Health bij OOST NV, gastdocent bij het European Institute for Public Administration, initiatiefnemer van de Health 2.0 Challenge, juryvoorzitter van de International Health Battle, secretaris van de Stichting Healthcare Innovations en lid van de Adviesraad bij de Opleiding Organisatie- en Verandermanagement van de Hogeschool Arnhem Nijmegen.

Anoek Hoijtink

Anoek Hoijtink (1971) is directeur en eigenaar van marketing adviesbureau Branddoctors. Studeerde Economische Psychologie in Tilburg en Klinische psychologie in Amsterdam. En is tot op de dag vandaag geïntrigeerd door het gedrag van klanten, cliënten en patiënten.Doorliep een groot gedeelte van haar carrière binnen Unilever als Consumer Insights- en Marketing Manager bij de Frozen Foods divisie. Anoek is gespecialiseerd in conceptontwikkeling en marktonderzoek. Heeft een speciale passie voor positioneringstrajecten.

Theo van Brunschot

Theo van Brunschot (1950) is een bedrijfskundige met een lange ervaring in diverse branches (uitgeverijen, bankwezen). Binnen de zorg was hij de laatste jaren actief als directeur Zorg- en Inkomensverzekeringen bij OHRA en als directeur Strategische projecten bij Delta Lloyd Group. Hij is voormalig bestuurslid van Zorgverzekeraars Nederland. Momenteel is Theo zelfstandig adviseur en is daarnaast Commissaris bij de Pantein Zorggroep, Gemeenteraadslid in de Gemeente Mook, gastdocent aan de universiteiten van Eindhoven en Twente en bestuurslid van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen.

Geert van den Broeck

Heeft al jarenlang INSPIRATOR op zijn kaartje staan. Deze geuzentitel behoeft na een eerste kennismaking eigenlijk nooit verdere uitleg. Gepokt en gemazeld als ondernemer, van kleinere tot zeer grote bedrijven, om uiteindelijk zijn laatste bedrijf succesvol te verkopen. Het ondernemen zit in zijn bloed, waar het begrijpen, motiveren en inspireren van mensen steeds weer centraal staat. Zijn huidige bedrijf www.why-not.nu/nl heeft communicatie in de meest brede zin als activiteit. Geert samenvatten vind hij lastig kijk maar: vader, minnaar, levenskunstenaar http://www.why-not.nu/nl/inspiratie , motorrijder, fotograaf http://www.why-not.nu/nl/inspiratie/2/6, dichter http://www.why-not.nu/nl/inspiratie/3/31 . Nou ja, ervaar het zelf maar.

Frank van Roozendaal

Frank van Roozendaal (1970) is directeur, trainer, coach en interimmanager voor Lingewaard Group BV| visie, strategie, communicatie en prestatie met als motto: meer omzet, hoger rendement met nog meer plezier! “Het belangrijkste in communicatie is te horen wat niet gezegd wordt.” Peter F. Drucker (1909 – 2005, Amerikaans hoogleraar en consultant) Frank is van mening dat succes boeken niet alleen afhankelijk is van de gekozen bedrijfsstrategie, maar vooral van de mensen die het uitvoeren. Hij is in staat om samen met medewerkers, management én directie tot effectieve verbetering van werkwijzen en aanpak te komen, om vooraf gestelde bedrijfsdoelen te halen.”Inzet van álle partijen is daarbij natuurlijk wel een voorwaarde” .Jarenlange ervaring als interimmanager, trainer, coach én klankbord voor grote en kleine ondernemers, directeuren, managers en medewerkers heeft zijn aanpak gevormd: uiterst praktisch, morgen toepasbaar, weinig theorie, doen-doen-doen, confronterend, opbouwend, met humor en altijd met respect: de trainer is er voor de deelnemers: http://www.lingewaardgroup.nl

Lieke Hoogerwerf

Lieke Hoogerwerf is bestuursadviseur langdurige zorg en verbonden aan adviesbureau QHC te Utrecht. Zij is specialist in strategische verandering, organisatievernieuwing, innnovatiestrategie, kennisnetwerken en maatschappelijke ontwikkeling. Gedurende haar 25-jarige loopbaan is zij altijd werkzaam geweest in het spanningsveld tussen ‘de bestaande orde’ en vernieuwende initiatieven. Als adviseur richt zij zich met name op het verbinden van toekomstwensen met het ‘hier en nu’. Leidende vraag in haar rol als adviseur is: met welke kleine stap kan hier een onomkeerbare verandering op gang komen?

Lieke Hoogerwerf heeft in onder meer de industrie, financiële dienstverlening en veehouderij aantoonbare resultaten geboekt. Sinds 2007 is zij werkzaam in de langdurige zorg. In haar adviesprojecten ervaart zij dagelijks de belemmeringen voor innovaties in de (langdurige) zorg. Of het nu om opschaling van overbruggingszorg voor ex-gedetineerden gaat, het durven investeren in zorgvervangende initatieven rond ouderen, het stimuleren van thuistechnologie, of het realiseren van een patient centered polikliniek, telkens weer blijkt het krachten- en machtenspel uiterst weerbarstig. In de training zal Lieke de deelnemers uitdagen in het krachtenveld stevig positie te kiezen.

Co Politiek

Co Politiek (1964) is sinds 2004 zelfstandig ondernemer. Hij heeft als interim programmamanager of adviseur een record opgebouwd rondom het richten en implementeren van grootschalige veranderingen in diverse sectoren. Een verandering in de zorg is bijvoorbeeld de implementatie van het nieuwe zorgmodel voor asielzoekers. Daarvoor heeft hij 12 jaar gewerkt bij zorgverzekeraar Agis en 6 jaar bij Molenaar & Lok, een organisatie adviesbureau.
Naast het uitvoeren van opdrachten krijgt hij energie van het bedenken en neerzetten van nieuwe concepten. Voorbeelden zijn Aimpact (ZZP adviesbureau), Healthy Communities (fysieke en virtuele communities in de wijk) en recent het co-creatie Zorginnovatieboek.