Let op: Deze website is gerestaureerd met behulp van gearchiveerde inhoud. Dit is niet de officiële website. De website eist geen rechten op deze inhoud.

Project

  • Healthcare Innovation Portal online !

    Sinds begin april is er een nieuwe online dienst die zorginnovatoren helpt om hun innovaties tot een succes te maken: de Healthcare Innovation Portal. Aan de hand van intelligente software en een HIP consultant wordt […] Lees Meer

Zorginnovaties zijn pas succesvol als zij impact hebben in de dagelijkse praktijk. Helaas blijken teveel initiatieven de kloof van projectidee naar implementatie in de praktijk echter niet te kunnen overbruggen. Dit project richt zich op deze zogenaamde innovation gap.

Doel van dit project is de slaagkans van zorgvernieuwingstrajecten te vergroten. Concreet willen we dit doel bereiken door het inzetten van een aantal instrumenten waarbij collectief leren, intervisie en kruisbestuiving centraal staan. Er wordt voornamelijk gewerkt in kleine groepen (8-12 personen) met een heterogene samenstelling.

Thematisch richt het project zich op: het management van vernieuwingsprocessen, zorgfinanciering, wet- en regelgeving rondom zorgvernieuwing, zorgmarketing en kennisvalorisatie.

Highway 2 Health wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage vanuit het Innovatiefonds Zorgverzekeraars